Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2020-10-30 15:32:25

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Teisėjų taryba 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2) "Dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo" patvirtino asmens duomenų tvarkymo teismuose taisykles su kuriomis galite susipažinti čia.

Mobilioji programėlė, skirta informacijos sklaidai apie asmens duomenų apsaugą.

 


 

INFORMUOJAME, KAD REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO (TOLIAU – TEISMAS) PATALPOSE NUO 2020 M. SPALIO 26 D. GALI BŪTI MATUOJAMA TEISMO DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ, NORINČIŲ PATEKTI Į PATALPAS, KŪNO TEMPERATŪRA (BEKONTAKČIAIS TERMOMETRAIS).

Tvarkomų asmens duomenų sąrašas: kūno temperatūros rodmenys.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronavirusi infekcijos) plitimui teismo rūmuose ir tuo pačiu visuomenėje (per teismo darbuotojų ir lankytojų artimus kontaktus ir kt.);
 • sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas teismo darbuotojams, užkertant kelią fiziniam kontaktui su galimai užsikrėtusiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenimis;
 • apsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę.

Duomenų tvarkymo pagrindas: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 straipsnio 2 dalies i punktas – minimalūs sveikatos duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, siekiant apsisaugoti nuo rimtų tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kurios gresia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) paplitus visuomenėje;

Duomenų valdytojas: Regionų apygardos administracinis teismas (kodas Juridinių asmenų registre 188734347, A. Mickevičiaus g. 8A, 43312 Kaunas, el. p. regionu.administracinis@teismas.lt, tel. (8 37) 201 467).

Duomenų gavėjai: duomenys perduodami nebus.

Duomenų saugojimo laikotarpis: duomenys nėra saugomi.

Temperatūros matavimo vietos ir laikas:

 •  teismo Kauno rūmuose (adresu A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) darbo metu pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
 •  teismo Klaipėdos rūmuose (adresu Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) darbo metu pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
 •  teismo Panevėžio rūmuose (adresu Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) darbo metu pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
 •  teismo Šiauliai rūmuose (adresu Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) darbo metu pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Jūsų teisės, susijusios su kūno temperatūros matavimu:

Kreipdamiesi į duomenų valdytoją Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su teismo administracija el. p. regionu.administracinis@teismas.lt arba Nacionalinės teismų administracijos ir teismų duomenų apsaugos pareigūnu el. p.duomenu.apsauga@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4122.