Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2020-05-22 15:45:35

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Teisėjų taryba 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2) "Dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo" patvirtino asmens duomenų tvarkymo teismuose taisykles su kuriomis galite susipažinti čia.