Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

NAUJIENOS

Išnagrinėta administracinė byla dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus pavaduotojui paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo

Išnagrinėta administracinė byla dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus pavaduotojui paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo
2021-05-21

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose 2020 m. gruodžio 22 d. buvo gautas pareiškėjo T. B. skundas atsakovei Laisvės atėmimo vietų ligoninei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl įsakymo skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo.

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas iš esmės ginčijo paskirtos nuobaudos teisėtumą, neigdamas savo kaltę dėl tarnybinio nusižengimo padarymo bei nurodydamas, kad jokių teisės aktų, reglamentuojančių jo pareigas, nepažeidė ir kad visiškai įvykdė visas jam Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, o tarnybinis patikrinimas atliktas tendencingai ir neobjektyviai.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teigimu, atlikto išsamaus tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas, eidamas Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus pavaduotojo pareigas, elgėsi nerūpestingai (aplaidžiai) ir neatliko būtinų veiksmų, kuriuos turėjo ir galėjo atlikti įpareigotas teisės aktų, t. y. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą – tinkamai neužtikrino ir nekontroliavo jam pavaldaus Saugumo valdymo skyriaus veiklos, todėl 2020 m. sausio 30 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Saugumo valdymo skyriaus 2020 metų I pusmečio darbo plane numatyta priemonė „Įvertinti ir pateikti siūlymus, preliminarius paskaičiavimus dėl apsaugos perimetro inžinerinių-techninių priemonių atnaujinimo bei įdiegimo (kad būtų įmanoma nuimti fizinę apsaugą apsaugos bokštelius)“ iki 2020 m. birželio 30 d. nebuvo įgyvendinta ir neperkelta į 2020 metų II pusmetį. Nepaisydamas neįvykdytos priemonės, pareiškėjas kartu su Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriumi priėmė sprendimą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje neskirti fizinės apsaugos bokštelyje Nr. 3 nuo 2020 m. gegužės 21 d., taip sudarydamas sąlygas 2020 m. rugpjūčio 30 d. pabėgti nuteistajam J. S.; nesiėmė aktyvių veiksmų, kad būtų imtasi priemonių 12 korpuso pasivaikščiojimo kiemelių konstrukcijų sustiprinimui, nors pats susipažino ir patvirtino 2020 m. birželio 26 d. inžinerinių techninių apsaugos ir aliarmo sistemos priemonių patikrinimo protokolą, kurias įgyvendinus nebūtų galimas įvykęs pabėgimas.

Regionų apygardos administracinis teismas, įvertinęs bylos medžiagą, 2021 m. gegužės 19 d. nusprendė pareiškėjo skundą patenkinti visiškai: panaikinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymą „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo T. B.; patenkinti pareiškėjo prašymą dėl išlaidų atlyginimo; priteisti pareiškėjui iš atsakovės Laisvės atėmimo vietų ligoninės 1 500 Eur su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

Sprendime teismas konstatavo, kad Tarnybinio patikrinimo tyrimo išvada, jog Priemonių plane numatyta priemonė eil. Nr. 18 nebuvo įgyvendinta iki 2020 m. birželio 30 d. ir tai lėmė nuteistojo 2020 m. rugpjūčio 30 d. pabėgimą, nepagrįsta jokiais pakankamais įrodymais ir duomenimis, pagrindžiančiais priežastinį ryšį tarp numatytos priemonės neįvykdymo ir nuteistojo pabėgimo. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodyti pažeidimai nesusiję su pareiškėjo pareigų nevykdymu, ir pareiškėjo veiksmai ar neveikimas nelėmė Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodyto nuteistojo J. S. pabėgimo fakto.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.
Kontaktai žiniasklaidai:
Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Informacija atnaujinta 2021-05-25 13:54:16

Teismo darbo laikas

I-IV 8.00 - 17.00 val.
V    8.00 - 15.45 val. 

Dokumentų priėmimo laikas

Informuojame, kad Regionų apygardos administraciniame teisme ribojamas fizinis darbuotojų kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Teismo lankytojai turi išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir vienas nuo kito (išskyrus šeimos narius). Aptarnaujami tik veido apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai - jas turi dėvėti visi vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai (įskaitant teismo posėdžius). Veido kaukių dėvėjimo išimtys taikomos tik neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Teismo lankytojai privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Teisme neaptarnaujami lankytojai, turintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Rekomenduotina dokumentus teismui pateikti naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių paslaugų portalą (EPP), prie kurio jungiamasi svetainėse www.teismai.lt ir www.epaslaugos.lt, pasirinkus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo nuorodą. Nesant galimybės teismui pateikti procesinius dokumentus arba susipažinti su bylos medžiaga nuotoliniu būdu, prašome paskambinti į teismo Raštinės skyrių telefonų numeriais: Kauno rūmų raštinės tel. (8 37) 201 467; Klaipėdos rūmų raštinės tel. (8 46) 313 579; Šiaulių rūmų raštinės tel. (8 41) 521 803; Panevėžio rūmų raštinės tel. (8 45) 583 150.

Dokumentai priimami šiuo laiku:

I-IV 7.30 - 17.00 val.
V    8.00 - 15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. 

Bendra informacija teikiama

Raštinės skyriaus (Kauno rūmai) tel. (8 37) 201 467.

Raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biuro tel. (8 46) 313 579.

Raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biuro tel. (8 41) 521 803.

Raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biuro tel. (8 45) 583 150.

Kontaktai žiniasklaidai

Atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Vyriausioji specialistė Evelina Talalienė

Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt

Naujienų prenumerata