Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Raštinės skyriaus vedėjas

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJO

2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1.  Iki 2020-02-20 parengti teismo Organizacinės ir administracinės veiklos priežiūros plano projektą ir pateikti jį teismo pirmininkui.
  2. Iki 2020-03-31 peržiūrėtas teismo Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašas ir, atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas ir 2020-01-01 įsigaliojusias taisykles, reglamentuojančias dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, parengti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo pakeitimų projektą.
  3. Iki 2020-12-31 užtikrintas tinkamas Klientų aptarnavimo standarto taikymas teisme taikant Asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašą, išsamiau su klientų aptarnavimo standartais susirinkimų/susitikimų metu supažindinti kiti, ne vien Raštinės skyriaus darbuotojai.