Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Teisėjų padėjėjai

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJŲ PADĖJĖJŲ

2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 1. Du kartus per metus (pirmą kartą - iki 2020 m. liepos 1 d., antrą kartą - iki 2020 m. gruodžio 20 d.) tiesioginiam vadovui raštu pateikti duomenis apie teismo pirmininko įsakymu priskirto teisėjo ilgiau nei 12 mėnesių nagrinėtas bylas.
 2. Gavus nagrinėti rezonansinio pobūdžio skundą apie jo gavimą ir bylos nagrinėjimo eigą informuoti asmenį, atliekantį atstovo ryšiams su žiniasklaida ir visuomene funkcijas (pranešimą registruojant 2020 m. Pranešimų apie rezonansinių bylų nagrinėjimą apskaitos žurnale).
 3. Užtikrinti skelbiamų procesinių dokumentų tinkamą nuasmeninimą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1. Iki 2020-07-01 ir iki 2020-12-20 tiesioginiam vadovui raštu pateikti duomenys apie teismo pirmininko įsakymu priskirto teisėjo ilgiau kaip 12 mėnesių nagrinėtas bylas.
 2. 2020 m. Pranešimų apie rezonansinių bylų nagrinėjimą apskaitos žurnalie užregistruotas pranešimas (-ai) apie gautas/nagrinėjamas rezonansines bylas.
 3. 2020 m. negauta duomenų iš išorės šaltinių apie netinkamai nuasmenintą ir viešai paskelbtą teismo procesinį dokumentą.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
 2. Papildomų funkcijų atlikimas, nenumatytų, būtinų atlikti, t. y. aukštesnio prioritetinio lygmens užduočių, atlikimas;
 3. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
 4. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, nedarbingumas, kai valstybės tarnautojas netuei galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.);
 5. Teismo pirmininko įsakymu priskirto teisėjo nagrinėjamų bylų pobūdis (nepaskirta nagrinėti rezonansinių bylų).