Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS

2019 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 1. Iki 2019-03-31 parengti nuotolinio darbo tvarkos aprašo projektą, suderinti su suinteresuotais asmenimis ir tai atlikus apie tai el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.
 2. Atsižvelgiant į naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus valstybės tarnautojų išsilavinimui keliamus reikalavimus, iki 2019-05-31 susisteminti duomenis apie teismo valstybės tarnautojų turimą išsilavinimą ir įgyto išsilavinimo atitiktį minėtame įstatyme numatytiems reikalavimams. Susistemintą informaciją pateikti tiesioginiam vadovui.
 3. Iki 2019-12-31 pagal 2018 m. tiesioginiam vadovui pateiktus pasiūlymus dėl darbo apskaitos žiniaraščio pildymo tobulinimo parengti Darbo apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo pakeitimų projektą, suderinti su suinteresuotais asmenimis ir tai atlikus apie tai el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1. Iki 2019-03-31 parengtas nuotolinio darbo tvarkos aprašo projektas, suderintas su suinteresuotais asmenimis ir tai atlikus apie tai el. paštu informuotas tiesioginis vadovas.
 2. Iki 2019-05-31 susisteminti duomenys apie valstybės tarnautojų turimą išsilavinimą ir turimo išsilavinimo atitiktį naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytiems reikalavimams ir raštu apibendrinti duomenys pateikti tiesioginiam vadovui.
 3. Iki 2019-12-31 parengtas Darbo apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo pakeitimų projektas, suderintas su suinteresuotais asmenimis ir tai atlikus apie tai el. paštu informuotas tiesioginis vadovas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
 2. Teisės aktų pasikeitimai;
 3. Papildomų funkcijų atlikimas, nenumatytų, būtinų atlikti, t. y. aukštesnio prioritetinio lygmens užduočių, atlikimas;
 4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas ar nesavalaikis jų vykdymas;
 5. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
 6. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, nedarbingumas, kai valstybės tarnautojas netuei galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.)