Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS

2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

  1. Iki 2020-05-31 parengti projektus dėl senų priskyrimo dirbti su konkrečiu teisėju įsakymų pripažinimo netekusiais galios, parengti naujų įsakymų, kuriais teisėjų padėjėjai ir teismo posėdžių sekretoriai priskirti dirbti su konkrečiais teisėjais, projektus, pateikti juos tvirtinti teismo pirmininkui, parengti šiuos duomenis apibendrinančią lentelę, kuri būtų visiems pasiekiama, iki 2020-12-31 užtikrinti jos nuolatinį aktualumą.
  2. Iki 2020-12-31 teismo kancleriui teikti siūlymus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo.
  3. Iki 2020-07-31 teismo archyvui faktiškai perduoti 2018 m. neprocesines bylas (dokumentus), kurios pagal teismo dokumentacijos planą priskirtos šiai pareigybei, parengiant bylų perdavimo teismno archyvui aktą.