Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo kancleris

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KANCLERIO

2019 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 1.  Iki 2019-03-31 parengti atnaujinto Teismo Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektą.
 2.  Iki 2019-12-31 parengti atnaujintų Teismo Vidaus tvarkos taisyklių projektą.
 3.  Iki 2019-12-31 susisteminti informaciją apie pagrindines viešųjų pirkimų vykdymo procedūras Teisme ir šią informaciją išplatinti Teismo darbuotojams, dirbantiems su viešaisiais pirkimais.
 4.  Iki 2019-12-31 užtikrinti Teismo 2020-2022 m. strateginio veiklos plano projekto tinkamą (t. y. laikantis teisės aktais nustatytos formos) parengimą.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1.  Iki 2019-03-31 parengtas atnaujintas Teismo Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektas ir, suderinus su suinteresuotais asmenimis (Darbo taryba ir kt. pagal poreikį), pateiktas tvirtinti teismo pirmininkui.
 2.  Iki 2019-12-31 parengtas atnaujintų Teismo Vidaus tvarkos taisyklių projektas ir, suderinus su suinteresuotais asmenimis (Darbo taryba ir kt. pagal poreikį), pateiktas tvirtinti teismo pirmininkui.
 3. Iki 2019-12-31 susisteminta informacija apie pagrindines viešųjų pirkimų vykdymo procedūras Teisme ir ši informacija išplatinta Teismo darbuotojams, dirbantiems su viešaisiais pirkimais.
 4. Iki 2019-12-31 tinkamai, laikantis teisės aktais nustatytos formos, parengtas Teismo 2020-2022 m. strateginio veiklos plano projektas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
 2. Teisės aktų pasikeitimai;
 3. Papildomų funkcijų atlikimas, nenumatytų, būtinų atlikti, t. y. aukštesnio prioritetinio lygmens užduočių, atlikimas;
 4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas ar nesavalaikis jų vykdymas;
 5. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
 6. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, nedarbingumas, kai valstybės tarnautojas netuei galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.)