Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Teismo kancleris

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KANCLERIO

2021 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

  1. Užtikrinti teismo 2022-2024 m. strateginio veiklos plano projekto tinkamą (t. y. laikantis teisės aktais nustatytos formos) parengimą.
  2. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį rengti skyrių vadovų susirinkimus, aptariant teismo strateginės veiklos kryptis bei užduotis.
  3. Iki 2021-12-31 anketavimo būdu (ar kitu pasirinktu būdu) nustatyti teismo darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį 2021 metais, palyginti juos su 2020 m. rezultatais.