Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis teismo buhalteris)

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

VYRESNIOJO PATARĖJO (VYRIAUSIOJO TEISMO BUHALTERIO)

2019 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

  1. Iki 2019-12-31 pagal Dokumentų rengimo taisyklių ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus parengti ir su Raštinės skyriaus vyriausiąja specialiste (lituaniste) suderinti atnaujinto teismo Apskaitos vadovo projektą.
  2. Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 25 kalendorines dienas raštu (lentelės forma, el. paštu) tiesioginiam vadovui pateikti ataskaitą apie per ketvirtį teismo komunaliniams mokesčiams sumokėti patirtas išlaidas, atskirai, jei išeina, išskiriant kiekvieniems teismo rūmams skirtą sumą (jei neišeina, nurodyti priežastį).

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

  1. Iki 2019-12-31 pagal Dokumentų rengimo taisyklių ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus parengtas ir su Raštinės skyriaus vyriausiąja specialiste (lituaniste) suderintas  atnaujinto teismo Apskaitos vadovo projektas.
  2. Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 25 kalendorines dienas (t. y. iki 2019-04-25, 2019-07-25 ir 2019-10-25) raštu (lentelės forma, el. paštu) tiesioginiam vadovui pateikta ataskaita apie per ketvirtį teismo komunaliniams mokesčiams sumokėti patirtas išlaidas, atskirai, jei išeina, išskiriant kiekvieniems teismo rūmams skirtą sumą (jei neišeina, nurodyta priežastis).

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

  1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
  2. Teisės aktų pasikeitimai;
  3. Papildomų funkcijų atlikimas, nenumatytų, būtinų atlikti, t. y. aukštesnio prioritetinio lygmens užduočių, atlikimas;
  4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas ar nesavalaikis jų įvykdymas;
  5. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
  6. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, nedarbingumas, kai valstybės tarnautojas neturi galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.).