Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (teismo finansininkas)

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISMO FINANSININKO)

2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

  1. Parengti ir atsakingam asmeniui (vyriausiajam specialistui (informatikui)) pateikti atnaujintus duomenis apie 2020 m. visų ketvirčių bei metinį vidutinį darbo užmokestį, tai atlikus el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.
  2. Iki 2020-12-31 parengti ir išsiųsti tiekėjams Regionų apygardos administracinio teismo ir tiekėjų tarpusavio suderinimo aktus, pateikti tiesioginiam vadovui rašytinę ataskaitą apie išsiųstus suderinimo aktus, nurodant tiekėją, kuriam išsiųstas aktas ir akte nurodytą pagrindinę informaciją (lentelės forma).
  3. Iki 2020-02-21 raštu pateikti informaciją atsakingam asmeniui apie 2019 m. Regionų apygardos administracinio teismo finansinę veiklą, tai atlikus el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.
  4. Peržiūrėti teismo vidaus teisės aktus, reglamentuojančius finansų sritį, už su tiesioginiu vadovu suderintus teismo veiklos metus ir iki 2020-07-31 tiesioginiam vadovui raštu pateikti teisės aktų, kuriuos reikia atnaujinti ar panaikinti, sąrašą.