Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (teismo finansininkas)

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISMO FINANSININKO)

2019 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 1. Parengti ir atsakingam asmeniui (vyriausiajam specialistui (informatikui)) pateikti atnaujintus duomenis apie 2019 m. visų ketvirčių bei metinį vidutinį darbo užmokestį, tai atlikus el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.
 2. Iki 2019-12-31 parengti ir išsiųsti tiekėjams Regionų apygardos administracinio teismo ir tiekėjų tarpusavio suderinimo aktus, nurodant tiekėją, kuriam išsiųstas aktas ir akte nurodytą pagrindinę informaciją (lentelės forma).
 3. Iki 2019-02-22 raštu pateikti informaciją atsakingam asmeniui apie 2018 m. Finansų ir apskaitos skyriaus veiklą, tai atlikus el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1. Parengta ir atsakingam asmeniui (vyriausiajam specialistui (informatikui)) per 10 darbo dienų pasibaigus ketvirčiui pateikti atnaujinti duomenys apie 2019 m. visų ketvirčių bei metinį vidutinį darbuotojų darbo užmokestį, tai atlikus el. paštu informuotas tiesioginis vadovas.
 2. Iki 2019-12-31 parengti ir išsiųsti tiekėjams Regionų apygardos administracinio teismo ir tiekėjų tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktai, tiesioginiam vadovui pateikta rašytinė ataskaita apie išsiųstus suderinimo aktus, nurodant tiekėją, kuriam išsiųstas aktas ir akte nurodytą pagrindinę informaciją (lentelės forma).
 3. Iki 2019-02-22 raštu pateikta informacija atsakingam asmeniui apie 2018 m. Finansų ir apskaitos skyriaus veiklą, tai atlikus el. paštu informuotas tiesioginis vadovas.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
 2. Teisės aktų pasikeitimai;
 3. BAFVS sistemos trikdžiai;
 4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas ar nesavalaikis jų vykdymas;
 5. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
 6. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, nedarbingumas, kai valstybės tarnautojas netuei galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.)