Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

2019 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 1. Iki 2019-03-31, atsižvelgiant į Teismo sudarytų sutarčių (kurių kaina fiksuota arba kas mėnesį kinta neženkliai) galiojimą, tiesioginiam vadovui raštu pateikti apibendrintus pasiūlymus dėl 2020 m. sutarčių vykdymui preliminariai reikalingo finansavimo.
 2. Iki 2019-04-30 parengti Teismo teisėjų ir kitų darbuotojų 2019 m. atostogų grafiką (kai atostogų grafikas netvirtinamas atskiru teisės aktu – apie užduoties įvykdymą informuoti tiesioginį vadovą raštu).
 3. Iki 2019-06-30 ir iki 2019-10-30 parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti ataskaitas apie Teismo sudarytų sutarčių galiojimą, nurodant sutarties objektą, su kuo sudaryta sutartis, sutarties pabaigos datą ir pratęsimo galimybę. Iki 2019-06-30 rengiamoje ir teikiamoje ataskaitoje atskirai išskirti sutartis, kurių galiojimo terminas baigsis 2019 m., o iki 2019-10-30 rengiamoje ir teikiamoje ataskaitoje – sutartis, kurių galiojimo terminas baigsis 2020 m.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1. Iki 2019-03-31 apibendrinti ir tiesioginiam vadovui raštu pateikti apibendrinti siūlymai dėl Teismo sudarytų sutarčių (kurių kaina fiksuota arba kas mėnesį kinta neženkliai) 2020 m. vykdymui preliminariai reikalingo finansavimo.
 2. Iki 2019-04-30 parengtas Teismo teisėjų ir kitų darbuotojų 2019 m. atostogų grafikas (kai atostogų grafikas netvirtinamas atskiru teisės aktu – apie užduoties įvykdymą tiesioginis vadovas informuotas raštu).
 3. Iki 2019-06-30 ir 2019-10-30 parengtos ir tiesioginiam vadovui pateiktos ataskaitos apie Teismo sudarytų sutarčių galiojimą, nurodant sutarties objektą, su kuo sudaryta sutartis, sutarties pabaigos datą ir pratęsimo galimybę. Iki 2019-06-30 rengiamoje ir teikiamoje ataskaitoje atskirai išskirtos sutartys, kurių galiojimo terminas baigsis 2019 m., o iki 2019-10-30 rengiamoje ir teikiamoje ataskaitoje – sutartys, kurių galiojimo terminas baigsis 2020 m.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
 2. Teisės aktų pasikeitimai;
 3. Papildomų funkcijų atlikimas, nenumatytų, būtinų atlikti, t. y. aukštesnio prioritetinio lygmens užduočių, atlikimas;
 4. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas ar nesavalaikis jų įvykdymas;
 5. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
 6. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, nedarbingumas, kai valstybės tarnautojas neturi galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.).