Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

2021 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

  1. Parengti ir atsakingam asmeniui (vyriausiajam specialistui (informatikui)) pateikti atnaujintus duomenis apie 2021 m. visų ketvirčių bei metinį vidutinį darbuotojų darbo užmokestį, tai atlikus el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.
  2. Parengti ir išsiųsti tiekėjams Regionų apygardos administracinio teismo ir tiekėjų tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus, pateikti tiesioginiam vadovui rašytinę ataskaitą apie išsiųstus suderinimo aktus , nurodant tiekėją, kuriam išsiųstas aktas ir akte nurodytą pagrindinę informaciją (lentelės forma).
  3. Pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų, kaupiamuoju proncipu Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui teikti duomenis apie biudžeto lėšų panaudojimą transportui, komandiruotėms, kvalifikacijai tobulinti, reprezentacijai, ekspertams ir priskaičiuotus asignavimus darbo užmokesčiui. informaciją teikti suvedant duomenis į informacinę sistemą (AKIS) ir atspausdintas ataskaitas (pdf formatu) atiųsti tiesioginiam vadovui.
  4. Iki 2021-08-31 parengti atnaujinto Apskaitos vadovo projektą.