Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

2020 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

 1. Iki 2020-12-31 suorganizuoti visuomenei (įskaitant visuomenės informavimo priemones) ne mažiau kaip 6 renginius/veiklas.
 2. Iki 2020-12-31 paskelbti ne mažiau kaip 15 pranešimų spaudai teismo internetinėje svetainėje apie visuomenės susidomėjimą keliančias bylas ir teismo veiklos naujienas.
 3. Iki 2020-12-31 suorganizuoti ne mažiau kaip 3 renginius/akcijas kolektyvo vidaus komunikacijai gerinti.
 4. Iki 2020-12-31 parengti tvarkos aprašo projektą, kuriame būtų reglamentuota vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teisme tvarka.

PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 1.  Iki 2020-12-31 visuomenei (įskaitant visuomenės informavimo priemones) suorganizuoti ne mažiau kaip 2 renginiai/veiklos.
 2. Iki 2020-12-31 paskelbta ne mažiau kaip 15 pranešimų spaudai teismo internetinėje svetainėje apie visuomenės susidomėjimą keliančias bylas ir teismo veiklos naujienas.
 3. Iki 2020-12-31 suorganizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai/akcijos kolektyvo vidaus komunikacijai gerinti.
 4. Iki 2020-12-31 parengtas tvarkos aprašo projektas, kuriame reglamentuota vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo teisme tvarka.

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, nedarbingumas, padidėjęs darbų krūvis ir kt.);
 2. Papildomų funkcijų atlikimas, nenumatytų, būtinų atlikti, t. y. aukštesnio prioritetinio lygmens užduočių, atlikimas;
 3. Įstaigos struktūriniai, reorganizaciniai pasikeitimai;
 4. Kitos objektyvios priežastys (pvz., tarnybinės komandiruotės, kai valstybės tarnautojas neturi galimybės atlikti užduočių laiku, kontroliuojančių institucijų sprendimai ir kt.);
 5. Mažas visuomenės narių susidomėjimas teismo organizuojamais renginiais;
 6. Mažas teismo kolektyvo susidomėjimas teismo organizuojamais renginiais, iniciatyvomis.