Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (teismo finansininkas)

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISMO FINANSININKO)

2022 METŲ VEIKLOS VERTINIMO UŽDUOTYS

PLANUOJAMI TARNYBINĖS VEIKLOS REZULTATAI

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

  1. Parengti ir atsakingam asmeniui (vyriausiajam specialistui (informatikui)) pateikti atnaujintus duomenis apie 2022 m. visų ketvirčių bei metinį vidutinį darbo užmokestį, tai atlikus el. paštu informuoti tiesioginį vadovą.
  2. Iki 2022-12-31 parengti ir išsiųsti tiekėjams Regionų apygardos administracinio teismo ir tiekėjų tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus, pateikti tiesioginiam vadovui rašytinę ataskaitą apie išsiųstus suderinimo aktus, nurodant tiekėją, kuriam išsiųstas aktas ir akte nurodytą pagrindinę informaciją (lentelės forma).
  3. Psibaigus kiekvienam ketvirčiui per 30 kalendorinių dienų, kaupuamuoju principu Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui teikti duomenis apie biudžeto lėšų panaudojimą transportui, komandiruotėms, kvalifikacijai tobulinti, reprezentacijai, ekspertams ir priskaičiuotus asignavimus darbo užmokesčiui. Informaciją teikti suvedant duomens į informacinę sistemą (AKIS) ir atspausdintas ataskaitas (pgf formatu) atsiųsti tiesioginiam vadovui.