Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos teismų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

 

Regionų apygardos administraciniame teisme taikomi teisės aktai:

Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimas Regionų apygardos administraciniame teisme

Administracinių bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Regionų apygardos administraciniame teisme taisyklės

Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklės

Teismo dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, išieškojimo tvarka

Susipažinimo su administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklės

Susipažinimo su Regionų apygardos administraciniame teisme nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklės

Asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Regionų apygardos administraciniame teisme taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės

 Vaizdo duomenų tvarkymo Regionų apygardos administraciniame teisme taisyklės

Teismų sistemos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas

Regionų apygardos administracinio teismo smurto ir priekabiavimo prevencijos politika