Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

NAUJIENOS

Teismas antrą kartą pripažino, kad buvęs aukštas policijos pareigūnas pažemino pareigūno vardą ir pagrįstai buvo atleistas iš pareigų

2022-07-15

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose 2020 m. gegužės 11 d. buvo gautas pareiškėjo G. S. skundas atsakovams Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2020 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. 20-TE-296 „Dėl G. S. veiksmų įvertinimo“

Skunde pareiškėjas nurodė, kad Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdyba atlikusi tarnybinį patikrinimą dėl 2020-02-01 dienraščio „Lietuvos rytas“ interneto svetainėje straipsnyje „Į kovą dėl milijonieriaus R. Karpavičiaus palikimo įsivėlę ir aukšti pareigūnai“ paskelbtos informacijos apie galbūt neteisėtus policijos pareigūnų G. S. ir D. Ž. veiksmus, 2020 m. balandžio 4 d. padarė išvadą, jog policijos pareigūnai savo poelgiu pažemino pareigūnų vardą. Formaliai remdamasis tokia išvada, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 20-TE-296 pripažino pareiškėjo poelgį žeminančiu pareigūno vardą.

Pasak pareiškėjo, jis įsitikinęs, kad nepažemino pareigūno vardo, nepadarė jokio pažeidimo, jokių neigiamų pasekmių dėl to nekilo, todėl skundžiami atsakovų priimti dokumentai yra neteisėti, nepagrįsti ir nemotyvuoti, priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir nukrypus nuo administracinių teismų praktikos, todėl naikintini. Pareiškėjas mano, kad negalima teigti, jog asmenų paaiškinimai yra tinkamai, teisėtai ir leistinai surinkti įrodymai, kurie galėtų turėti teisinę reikšmę tarnybinio patikrinimo metu. Be to, atsakovų priimtuose dokumentuose nėra nurodyta, kokia konkrečiai veika, žeminanti pareigūno vardą buvo padaryta ir kokio teisės akto straipsnis, jo dalis, punktas ar papunktis pažeisti.

Regionų apygardos administracinio teismas 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl pirmojo reikalavimo (panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos 2020 m. balandžio 4 d. tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 5-IS-4), nes priimta išvada pareiškėjui teisiškai reikšmingų pasekmių nesukuria. Byla dėl antrojo pareiškėjo reikalavimo buvo nagrinėjama ir Regionų apygardos administracinis teismas 2020 m. gruodžio 7 d. sprendimu pareiškėjo G. S. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas įvertinęs pateiktų įrodymų visumą padarė išvadą, kad pareiškėjo G. S. veika pasireiškė tyčia – jis akivaizdžiai privalėjo suvokti, kad konfliktinėje situacijoje dėl didelės vertės turto likimo užsienio valstybėje pasirodydamas vienos iš suinteresuotų šalių palydoje ir be leidimo patekdamas į privačią vilą, elgiasi neetiškai, šališkai, gali būti identifikuotas kaip vienas iš aukštų policijos pareigūnų ir to siekė arba sąmoningai sudarė sąlygas tokioms pasekmėms atsirasti. Savo sąmoningais (tyčiniais) veiksmais pareiškėjas leido kitiems asmenims susidaryti pagrįstą įspūdį, kad Lietuvos valstybės policijos sistema (ir konkretūs aukšti pareigūnai) neoficialiai palaiko vieną iš ginčo šalių. Teismas pabrėžia, kad bet kuriam žmogui, betarpiškai susidūrusiam su tokia situacija (kai dalyvauja antro pagal dydį Lietuvos valstybės miesto du aukščiausi vadovaujantys policijos pareigūnai), pareiškėjo veiksmai pagrįstai gali daryti psichologinį poveikį ir priversti manyti, kad policijos pareigūnai vykdo vienos iš šalių pavedimus, yra šališki, kad jo ar jo aplinkos atžvilgiu policija, turėdama plačią diskreciją, gali imtis įvairių prievartos priemonių ar atvirkščiai – tinkamai nereaguos, jeigu kreipsis pagalbos į policiją. Jeigu tokia informacija dar ir paskelbiama viešai (šiuo atveju tai ir buvo padaryta), yra realus pagrindas visai visuomenei susikurti pagrįstą regimybę, kad Lietuvos policijos sistema yra korumpuota, kad jai suteiktos plačios prievartos priemonių taikymo galios gali būti panaudotos neteisėtais tikslais vykdant privačiais turtiniais interesais grindžiamus pavedimus, tai akivaizdžiai diskredituoja Lietuvos valstybės policiją, kaip vieną iš svarbiausių institucijų, taip pat menkina pasitikėjimą apskritai visomis valdžios institucijomis. Teismas taip pat pažymėjo, kad Vidaus tarnybos statuto, Policijos įstatymo ir Etikos kodekso nuostatų sisteminė analizė duoda pagrindą išvadai, kad pareiškėjui būnant atostogose jis taip pat privalo nuolat elgtis taip, kad nežemintų Lietuvos policijos pareigūno vardo.

Šis teismo sprendimas apeliacine tvarka buvo apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2022 m. vasario 2 d. konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo visų reikšmingų pareiškėjo ir liudytojo D. Ž. parodymų bei paaiškinimų, sprendime rėmėsi tik atsakovui palankiomis aplinkybėmis, nepagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą apklausti liudytoją G. D., nors iš bylos medžiagos matyti, kad šis liudytojas žino esmines aplinkybes dėl ko priimtas įsakymas, kuriuo pareiškėjo poelgis pripažintas žeminančiu pareigūno vardą, be to, byloje nebuvo atsakyti svarbūs klausimai, kuriuos kėlė pareiškėjas dėl tarnybinio patikrinimo neteisėtumo, įtariamų pažeidimų nekonkretumo, teisės principų pažeidimo, dėl pažeidimo neakivaizdumo. Todėl byla buvo grąžinta Regionų apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Regionų apygardos administracinis teismas, patikrinęs tarnybinio patikrinimo metu nustatytų aplinkybių tikrumą ir padarytų išvadų pagrįstumą, 2022 m. liepos 14 d. sprendimu konstatavo, jog pareiškėjo skundas netenkintinas kaip nepagrįstas, nes atsakovas tarnybinio patikrinimo metu surinktų įrodymų pagrindu pagrįstai ir teisingai nustatė, jog pareiškėjas savo veiksmais pažemino pareigūno vardą, buvo nustatyta visuma aplinkybių, reikalingų pareigūno atsakomybei atsirasti.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Informacija atnaujinta 2022-09-28 13:25:30

Teismo darbo laikas

I-IV 8.00 - 17.00 val.
V    8.00 - 15.45 val. 

Dokumentų priėmimo laikas

Dokumentai priimami šiuo laiku:
I-IV 7.30 - 17.00 val.
V    8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. 

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio   4 d. patekimas į teismo patalpas nėra ribojamas. Tačiau teisme išlieka ribojamas fizinis darbuotojų kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Teismo lankytojai turi išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir vienas nuo kito (išskyrus šeimos narius). Vyresniems nei 6 metų amžiaus asmenims rekomenduojama teisme dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną. Teismo lankytojai privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Teisme neaptarnaujami turintieji viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Rekomenduotina dokumentus teismui pateikti naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių paslaugų portalą (EPP), prie kurio galima prisijungti interneto svetainėse www.teismai.lt ir www.epaslaugos.lt, pasirinkus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo nuorodą.

 

Bendra informacija teikiama

Raštinės skyriaus (Kauno rūmai) tel. (8 37) 201 467.

Raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biuro tel. (8 46) 313 579.

Raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biuro tel. (8 41) 521 803.

Raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biuro tel. (8 45) 583 150.

Kontaktai žiniasklaidai

Atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Vyriausioji specialistė Evelina Talalienė

Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt

Naujienų prenumerata