Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

NAUJIENOS

Teismas: Kauno miesto savivaldybės administracija yra atsakinga už sklandų ir lygiais pagrindais pagrįstą vaikų priėmimo į Kauno miesto švietimo įstaigų ugdymo grupes užtikrinimą

Teismas: Kauno miesto savivaldybės administracija yra atsakinga už sklandų ir lygiais pagrindais pagrįstą vaikų priėmimo į Kauno miesto švietimo įstaigų ugdymo grupes užtikrinimą
2021-05-20

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose 2020 m. liepos 20 d. buvo gautas pareiškėjos D. S. ir jos mažametės dukters G. G., kurios įstatyminė atstovė yra motina – pareiškėja D. S., skundas atsakovėms Kauno miesto savivaldybės administracijai ir Kauno miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno lopšeliui-darželiui „Varpelis“ dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

Skunde pareiškėja D. S. nurodė, kad yra deklaravusi savo ir dukters gyvenamąją vietą Kaune. Dukters tėvas nuolatos gyvena užsienyje. Pareiškėja 2019 m. vasario 27 d. lopšeliui-darželiui „Varpelis“ pateikė prašymą dėl dukters priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą nuo 2020–2021 mokslo metų, duktė buvo įrašyta į eilę šioje ugdymo įstaigoje, tačiau Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2020 m. birželio 23 d. pareiškėjai nurodė, kad jos vaikas negalės būti priimtas į minėtą arba bet kurią kitą Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Kauno miesto savivaldybės administracija pareiškėjai paaiškino, kad ji neatitinka nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendime Nr. T-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“ nustatyto kriterijaus, jog abu vaiko tėvai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste, taip pat pareiškėja neatitinka minėtame Savivaldybės tarybos sprendime nurodyto kriterijaus „vienintelis vaiko tėvas“. Pareiškėjos nuomone, kriterijų, kurie negaliojo prašymo pateikimo metu, taikymas pareiškėjai pažeidžia jos teisėtus lūkesčius. Todėl ji prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą bei priteisti neturtinės žalos atlyginimą jai ir dukrai po 3 000 eurų. Pareiškėjos taip pat prašė teismo ištirti norminio akto, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“, teisėtumą, t. y. jo atitiktį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui.

Atsakovė – Kauno miesto savivaldybės administracija, atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjų skundas nėra pagrįstas. Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą Nr. T-456, kuriuo pakeitė anksčiau galiojusią vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką. Naujos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) buvo paskelbtas teisės aktų registre ir įsigaliojo 2020 m. sausio mėnesį. Šio Aprašo įsigaliojimo vėlesnė data buvo numatyta siekiant Kauno miesto gyventojus ir kitus asmenis iš anksto informuoti apie naujų nuostatų įsigaliojimą. Pasak atsakovės, pareiškėjos turėjo žinoti apie numatomus pakeitimus, nes Aprašas buvo viešai paskelbtas teisės aktų registre. Be to, atsakovė nurodė, kad jeigu pareiškėja su vaiko tėvu gyvena skyriumi, tai turėjo būti nustatyta teismo sprendimu, kuriuo taip pat nustatoma ir vaiko gyvenamoji vieta. Turint tokį faktą patvirtinantį dokumentą, pareiškėja turėtų teikti prašymą vaiką priimti į Kauno miesto savivaldybės įsteigtą biudžetinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą, bei sulaukus eilės, ją lankyti. Atsakovės teigimu, pateikta seniūnijos pažyma apie pareiškėjos ir šeimos sudėtį nėra tinkamas dokumentas pripažinti pareiškėją „vieninteliu vaiko tėvu“. papildomai atsakovė nurodo, kad pareiškėjos prašymas neturtinei žalai atlyginti nėra pagrįstas įrodymais, todėl neturėtų būti tenkinamas.

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija 2021 m. gegužės 17 d. pareiškėjų skundą patenkino iš dalies: nutarė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2020 m. birželio 23 d. sprendimo dalį dėl pareiškėjos D. S. 2020 m. birželio 10 d. skundo ir įpareigojo Kauno miesto savivaldybės administraciją pareiškėjos skundą nagrinėti iš naujo; nutarė pripažinti, kad Kauno miesto savivaldybės administracija pažeidė pareiškėjos D. S. teisę į jos prašymo išnagrinėjimą laikantis administracinei procedūrai nustatytų teisės aktų reikalavimų; nutarė reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo pinigais atmesti, nes nėra pagrindo priteisti pareiškėjai neturtinės žalos atlyginimą pinigais, o pažeidimo pripažinimas laikytinas pakankama ir teisinga satisfakcija pareiškėjos ir jos dukters pažeistoms teisėms apginti, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teismas taip pat nutarė atmesti pareiškėjų prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo, kadangi atsakovė šioje ginčo situacijoje privalėjo vadovautis 2008 m. Aprašo redakcija ir netikslinga tirti 2019 m. Aprašo redakcijos dalies, kadangi šioje ginčo situacijoje ji netaikytina.

Sprendime teismas pažymėjo, kad pareiškėja prašymą priimti dukrą į Kauno lopšelį-darželį „Varpelis“ pateikė galiojant 2008 m. Aprašui, pagal kurį vaiko ir bent vieno iš tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turėjo būti Kauno mieste. Prašymas buvo užregistruotas, dukra įtraukta į laukiančiųjų lankyti minėtą įstaigą eilę. Taip pat šiam ginčui taikytinų procesinių normų galiojimo aiškinimui yra reikšminga tai, kad 2019 m. Apraše nustatytas reikalavimas – vaiko ir jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste, vertintina kaip akivaizdžiai pasunkinusi pareiškėjos padėtį, todėl būtina vadovautis ir lex benignior retro agit principu, kad atgal galioja tik švelnesnė teisės norma už buvusią. Ši aplinkybė lemia išimties taikymą iš bendros procesinių normų galiojimo taisyklės, ir procesinė norma, sunkinanti asmens teisinę padėtį, netaikytina juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, atsiradusioms iki šio akto įsigaliojimo. Teisėjų kolegijos nuomone, Kauno miesto savivaldybės administracija yra atsakinga už sklandų ir lygiais pagrindais pagrįstą vaikų priėmimo į Kauno miesto švietimo įstaigų ugdymo grupes užtikrinimą.

Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

 

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Evelina Talalienė
Regionų apygardos administracinio teismo vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt
https://regionu.teismai.lt/
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

Informacija atnaujinta 2021-05-25 13:54:56

Teismo darbo laikas

I-IV 8.00 - 17.00 val.
V    8.00 - 15.45 val. 

Dokumentų priėmimo laikas

Informuojame, kad Regionų apygardos administraciniame teisme ribojamas fizinis darbuotojų kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Teismo lankytojai turi išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir vienas nuo kito (išskyrus šeimos narius). Aptarnaujami tik veido apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai - jas turi dėvėti visi vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai (įskaitant teismo posėdžius). Veido kaukių dėvėjimo išimtys taikomos tik neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Teismo lankytojai privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Teisme neaptarnaujami lankytojai, turintys viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Rekomenduotina dokumentus teismui pateikti naudojantis elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių paslaugų portalą (EPP), prie kurio jungiamasi svetainėse www.teismai.lt ir www.epaslaugos.lt, pasirinkus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo nuorodą. Nesant galimybės teismui pateikti procesinius dokumentus arba susipažinti su bylos medžiaga nuotoliniu būdu, prašome paskambinti į teismo Raštinės skyrių telefonų numeriais: Kauno rūmų raštinės tel. (8 37) 201 467; Klaipėdos rūmų raštinės tel. (8 46) 313 579; Šiaulių rūmų raštinės tel. (8 41) 521 803; Panevėžio rūmų raštinės tel. (8 45) 583 150.

Dokumentai priimami šiuo laiku:

I-IV 7.30 - 17.00 val.
V    8.00 - 15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. 

Bendra informacija teikiama

Raštinės skyriaus (Kauno rūmai) tel. (8 37) 201 467.

Raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biuro tel. (8 46) 313 579.

Raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biuro tel. (8 41) 521 803.

Raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biuro tel. (8 45) 583 150.

Kontaktai žiniasklaidai

Atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Vyriausioji specialistė Evelina Talalienė

Tel. (8 37) 323 295
El. p. evelina.talaliene@teismas.lt

Naujienų prenumerata