Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

1. Kaip kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus):
1.4. kita (įrašykite)
2. Ties kiekvienu teiginiu prašome pažymėti (apibraukti) Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą: 2.1. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.2. Teismo patalpose informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.3. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.4. Teismo darbo laiku teismo raštinėje (dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.)
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.5. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.7. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
2.8. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius
– jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme:
4. Demografinė informacija: 4.1. Jūsų amžius:
4.2. Jūsų išsilavinimas:
4.3. Jūsų gyvenamoji vieta:
4.4. Jūsų lankymosi teisme priežastis:
4.5. Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą:
Į kuriuos Regionų apygardos administracinio teismo rūmus Jums teko kreiptis