Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Mediacija

Informacija atnaujinta 2020-08-11 13:53:32

 

Teisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje civilinėje bei administracinėje byloje.

Teisminė mediacija

Teisminė mediacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais įstatymais ir Teisėjų tarybos patvirtintomis Teisminės mediacijos taisyklėmis.

Teisminę mediaciją vykdo mediatoriai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą:

- civilinėse bylose teisminę mediaciją turi teisę vykdyti visi į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą įrašyti mediatoriai;

- administracinėse bylose - tik teisėjai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Teisminė mediacija - nemokama. Kai civilinėje byloje mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (VGTPT) Mediacijos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka, teisminės mediacijos paslaugas apmoka VGTPT iš valstybės biudžeto lėšų. Šiuo atveju teisminė mediacija gali būti vykdoma iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti teisminę mediaciją ginčo šalių lėšomis.

Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat apmokama už mediatoriaus pasirengimą teisminei mediacijai, kuris gali trukti iki vienos valandos, ir mediacijos rezultatų įforminimą, kuris gali trukti iki vienos valandos. Už suteiktas teisminės mediacijos paslaugas mediatoriams iš valstybės biudžeto mokamo atlyginimo dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Daugiau informacijos apie mediaciją: www.tm.lt  ir www.vgtpt.lrv.lt

Galimybė įvertinti teisminės mediacijos procesą

Ginčo šalis savo nuomonę apie įvykusį teisminės mediacijos procesą gali išreikšti užpildydama Teisminės mediacijos vertinimo anketą. Anketa pildoma, jeigu teisminės mediacijos procesas įvyko, t. y. ginčo šalys dalyvavo mediacijos sesijoje. Anketa – anoniminė. Anketos nepildo teismo mediatorius.

Glaustai apie mediaciją skaitykite šiame leidinyje:

 

 Išsami informacija apie mediacijos procesą pateikta Teisingumo ministerijos leidinyje:

 

Pamatyti, kaip atrodo teisminė mediacija sprendžiant verslo ginčą, galima čia:

Kontaktai pasiteirauti:

Agnė Dagelytė, Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo departamento Teisinio reguliavimo ir atstovavimo skyriaus vyr. specialistė, el. p. agne.dagelyte@teismai.lt arba tel. (8 5) 251 4125.