Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Mokesčiai ir baudos

Informacija atnaujinta 2023-07-04 10:20:27

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti žyminį mokestį:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Gavėjo pavadinimas: VMI

Mokėjimo paskirtis: „žyminis mokestis“

Įmokos kodas: 5660

Asmuo, kuris kreipiasi į administracinį teismą, moka 30 Eur, o pateikdamas apeliacinį skundą - 15 Eur žyminį mokestį. Skundus (prašymus, pareiškimus) paduodant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą skundą (prašymą, pareiškimą) mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Tačiau įstatyme yra nurodytos tam tikros rūšys skundų, kuriuos pateikiant žyminio mokesčio mokėti nereikia. Tai skundai dėl viešojo administravimo subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, skundai dėl pensijų skyrimo ar atsisakymo jas skirti, skundai dėl žalos, padarytos neteisėtais veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje atlyginimo, ir kiti skundai, nurodyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 36 straipsnyje.

Be to, administracinis teismas, atsižvelgdamas į fizinio asmens turtinę padėtį, gali jį atleisti nuo dalies ar nuo viso mokesčio mokėjimo. Prašydamas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, asmuo turi pateikti motyvuotą prašymą administraciniam teismui, kuriam paduodamas skundas. Prie skundo turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys blogą asmens turtinę padėtį. Jeigu žyminis mokestis turi būti mokamas, prie administraciniam teismui paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas žyminio mokesčio kvitas arba motyvuotas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio.

Asmuo, norėdamas susigrąžinti sumokėtą žyminį mokestį, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti prašymą grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (FR0781 forma). Kartu su prašymu turi pateikti įsiteisėjusią teismo nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu adresu www.vmi.lt paskyroje Mano VMI arba, jeigu nėra galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis, prašymą galima pateikti atvykus į bet kurios apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo skyrių.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį, susijusį su bylos nagrinėjimo išlaidomis:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Gavėjo pavadinimas: VMI

Mokėjimo paskirtis: „bylos nagrinėjimo išlaidos“

Įmokos kodas 5662

 

Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį už teisme daromas kopijas:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT757300010145766426

Gavėjo pavadinimas: Regionų apygardos administracinis teismas

Mokėjimo paskirtis: „už kopijas“. Būtina nurodyti bylos numerį.

Nuo 2018 m. sausio 2 d. Regionų apygardos administraciniame teisme už procesinių dokumentų kopijas galima atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais.

Nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių patvirtinimo" (Žin., 2004. Nr. 162-5908).

Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti avansą byloje už paskirtą ekspertizę:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT317300010145766442

Gavėjo pavadinimas: Regionų apygardos administracinis teismas

Mokėjimo paskirtis: „už ekspertizę“. Būtina nurodyti bylos numerį.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti valstybei priteistas išlaidas už antrinės teisinės pagalbos suteikimą:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Gavėjo pavadinimas: VMI

Įmonės kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „už antrinę teisinę pagalbą“

Įmokos kodas: 5630

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaita, į kurią galima pervesti administraciniame procese teismo paskirtas baudas:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Gavėjo pavadinimas: VMI

Įmonės kodas: 188659752

Mokėjimo paskirtis: „teismo paskirta bauda“. Būtina nurodyti teismo, skyrusio baudą, pavadinimą ir bylos numerį.

Įmokos kodas: 6802