Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Regionų apygardos administracinis teismas
lt
En

Apie teismą

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnyje numatyta, jog administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai.

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimu patvirtintuose Teisinės sistemos reformos metmenyse buvo nurodyta, kad naudojant bendrųjų teismų sistemą, Lietuvoje steigiami dviejų instancijų administraciniai teismai, kurių kompetencijai bus perduotos bylos dėl valdymo institucijų ir valdininkų priimtų sprendimų teisėtumo bei kitos bylos, kylančios iš administracinių teisinių santykių, pvz., mokesčių ir pan.

1999 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymu Nr. VIII-1030 įsteigta Lietuvos administracinių teismų sistema, kuri veiklą pradėjo nuo 1999 m. gegužės 1 d. Tuo metu Lietuvos administracinių teismų sistemą sudarė penki apygardų administraciniai teismai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio), Aukštesnysis administracinis teismas bei Administracinių bylų skyrius Lietuvos apeliaciniame teisme, kuris veikė pusantrų metų.

Įkūrusi administracinių teismų sistemą, Lietuva pademonstravo siekį stiprinti viešosios administracijos kontrolę, įgyvendinti konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms. Administraciniams teismams tenka aiškinti ir taikyti nacionalinę, tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę taip, kad viešosios valdžios institucijos priimtų teisėtus ir pagrįstus sprendimus, sudarančius sąlygas plėtotis sąžiningai konkurencijai, asmens iniciatyvai, kitoms laisvosios rinkos vertybėms.

Atsižvelgiant į administracinių teismų pirmųjų veiklos metų patirtį, būtinumą spręsti praktikoje išryškėjusias problemas, jau 2000 m. birželį buvo pradėtas galutinis administracinių teismų sistemos formavimo etapas. Seimui pateiktame Administracinių teismų įsteigimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte buvo pažymima, kad dvejopa administracinių teismų teisinė prigimtis sunkina šios teismų sistemos kūrimosi bei įsitvirtinimo procesą, kliudo formuoti vieningą teismų praktiką taikant įstatymus, neleidžia sukurti tinkamos teisminės kontrolės bei efektyvios administracinės veiklos priežiūros sistemos. Šios aplinkybės lėmė būtinybę reorganizuoti Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrių bei Aukštesnįjį administracinį teismą į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir taip galutinai atskirti administracinių teismų sistemą nuo bendrosios kompetencijos teismų sistemos. Taip nuo 2001 m. Lietuvoje sukuriama sklandi ir aiški dviejų grandžių administracinių teismų sistema: apygardų administraciniai teismai ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, formuojantis vieningą administracinių teismų praktiką. 

Nuo 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių teismų įsteigimo įstatymo pakeitimams buvo įtvirtinta specializuotų administracinių teismų sistema, kurią sudaro:

- Vilniaus apygardos administracinis teismas;

- Kauno apygardos administracinis teismas;

- Klaipėdos apygardos administracinis teismas;

- Panevėžio apygardos administracinis teismas;

- Šiaulių apygardos administracinis teismas;

- Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas savo veiklą pradėjo 1999 m. gegužės 1 d. Pirmieji šio teismo teisėjai buvo Alona Romanovienė, Vida Stonkuvienė, Jonas Špelveris ir Rimantas Žilevičius, taip pat septyni teismo darbuotojai.

1999 m. gegužės 3 d. savo darbą pradėjo Šiaulių apygardos administracinis teismas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 389 Šiaulių apygardos administracinio teismo pirmuoju pirmininku buvo paskirtas Gražvydas Poškus, iki tol dirbęs Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju. Tą pačią dieną Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 395 Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjais paskirti Donatas Daunys, iki to laiko dirbęs Raseinių rajono apylinkės teismo teisėju, Marytė Švažienė, dirbusi Telšių rajono apylinkės teismo teisėja, ir Laisvutė Kartanaitė.  

Savo veiklą 1999 m. gegužės 1 d. pradėjusio Panevėžio apygardos administracinio teismo nedidelėse patalpose, įsikūrusiose adresu Elektros g. 9, Panevėžys, darbą pradėjo 9 žmonių kolektyvas. Teisme dirbo 4 teisėjai: Irena Varžinskienė, Vaiva Savickienė, Edmundas Jaras ir Ramūnas Gadliauskas, teismui vadovavęs iki 2011 m. gruodžio mėn. Per visą Panevėžio apygardos administracinio teismo veiklos laikotarpį teismo darbuotojų skaičius ne kartą keitėsi. Šiame teisme dirbo teisėjai Sigitas Bagdonavičius, Valdas Petras Meidus, Nijolė Danguolė Smetonienė.

Kauno apygardos administracinis teismas, kaip ir kiti apygardų administraciniai teismai Lietuvoje, buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymu nuo 1999 m. gegužės 1 d. Įsteigus šį teismą, darbą nedideliuose 350 kv. m ploto teismo rūmuose, įsikūrusiuose M. K. Čiurlionio g. 33, Kaune, pradėjo tik 11 žmonių, iš jų 4 teisėjai – Regina Pocienė, Leonas Jachimavičius, Justinas Aleksandravičius ir Gintaras Čekanauskas, nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. kovo 24 d. dekretu Nr. 365 teisme buvo nustatytas 7 teisėjų skaičius. Nuolat didėjant darbo krūviui, nedidelis teismo kolektyvas taip pat augo. Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. gruodžio 12 d. dekretu Nr. 1129 teisėjų skaičius buvo padidintas iki 9, o 2006 m. rugpjūčio 25 d. dekretu Nr. 727 – iki 11. Augant teisėjų skaičiui teisme, proporcingai augo ir kito teismo personalo skaičius, todėl teismui buvo reikalingos didesnės patalpos.

Naujasis teismo pastatas A. Mickevičiaus gatvėje iškilo ant anksčiau čia veikusio kino teatro „Senasis trestas“ pamatų. 2006 m. vasaros pabaigoje kino teatras buvo nugriautas, o vietoje jo per pustrečių metų iškilo naujasis teismo pastatas. Architekto Arvydo Akelio suprojektuotas pastatas šiuolaikiškas, Kauno apygardos administraciniam teismui priklausančiose daugiau kaip 2000 kv. m ploto patalpose yra įrengti atskiri kabinetai teisėjams, erdvi teismo raštinė, konvojavimo patalpos, penkios teismo posėdžių salės, kuriose įrengta moderni įgarsinimo bei garso ir vaizdo įrašymo valdymo įranga, posėdžio metu sudaryta galimybė peržiūrėti vaizdo įrašus, reikalingus bylų nagrinėjimui. Teismas į šias patalpas persikėlė 2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m., įgyvendinus teismų reformą ir sujungus 5 apygardų administracinius teismus, liko 2 pirmosios instancijos administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turintis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus. Vilniaus apygardos administraciniame teisme dirba 24 teisėjai, o Regionų apygardos administraciniame teisme – 23. Be šių teismų, toliau savo veiklą vykdo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Regionų apygardos administracinio teismo rūmai, palyginus su kitais teismais, yra labiausiai nutolę nuo pagrindinių teismo rūmų, įsikūrusių Kaune. Šis teismas taip pat yra didžiausias pagal užimamą veiklos teritoriją.

Daugiau apie teismų reformą skaitykite čia.